Apteekki Kirkkotiellä

Kauniaisten apteekki ehti toimia 29 vuotta vanhassa ostoskeskuksessa. Patrick Gothónin tultua apteekkariksi vuonna 1999 Kauniaisiin oltiin jo rakentamassa uutta kauppakeskusta ja se tiesi vanhan ostoskeskuksen purkua. Apteekki siirtyi vuonna 2001 Kirkkotielle Alkolta vapautuneisiin tiloihin, jotka sijaitsivat vuonna 1963 valmistuneessa kerrostalorakennuksessa.

Kirkkotien apteekkiin tuli jo aikaisempaa paljon suurempi palveluvalintaosasto. Ns. korkeata tiskiä ei ollut enää lainkaan, vaan kaikki reseptilääkkeet sai nyt suoratoimituspisteistä. Vuonna 2012 apteekkariksi tuli Hannes Wahlroos. Palveluvalintaosastoa uudistettiin vuonna 2013.Hannes Wahlroosilla on takanaan 30-vuotinen virkamiesura ja sen mukanaan tuoma laaja näkemys lääkehallinnosta. Häneltä voikin nyt kysyä: Mitkä ovat suurimmat erot aikaisempien tehtäviesi ja apteekkarin tehtävien välillä?

HW: "Lääkehallinnossa toimitaan lavealla sektorilla. Entisissä tehtävissäni oli myös vahva kansainvälinen ulottuvuus mm. EU:iin liittyen. Hallinnon tavoitteet tähtäävät usein pitkälle tulevaisuuteen vuosien päähän. Työn tuloksia on silloin vaikea nähdä. Apteekkityö on puolestaan erittäin konkreettista asiakaspalvelutyötä, jossa tuloksen näkee heti. Parasta on tietysti myönteinen asiakaspalaute. Apteekkarit ovat Suomessa proviisori-yrittäjiä. Tämä on suuri ero virkamiesmaailmaan verrattuna."

Minkälainen mielikuva Kauniaisista paikkakuntana sinulla oli ennen kuin tulit tänne apteekkariksi?

HW: "Minulla ei ollut erityistä mielikuvaa Kauniaisista kaupunkina, mutta nyt sellainen on pikkuhiljaa kehittynyt. Kauniaisiin on liitetty tietty puutarhakaupungin identiteetti, jota selvästi halutaan ylläpitää. Peruspalvelut ovat hyvät. Kunhan kaupungin liikekeskusalue saataisiin lopultakin siistittyä ja rakennettua valmiiksi, vastaisi kaupungin todellisuus paremmin sitä mielikuvaa, joka kaupungista on. Kauniaislaiset ovat asiakkaina erittäin ystävällisiä, fiksuja ja välittömiä."

Kun ajattelet Kauniaisten apteekin sadan vuoden historiaa, niin mitkä näet tärkeimpinä muutoksina apteekkipalveluissa tuona ajanjaksona?

HW: "Luulisin, että apteekkipalveluiden suuret merkkipaalut ovat samoja kaikissa Suomen apteekeissa 100 vuoden ajalta: laajamittaisen lääkevalmistuksen loppuminen 1950-60 -luvuilla, lääkekorvausjärjestelmän ja suorakorvauksen alku apteekeissa 1960-70 -luvuilla, lääkeinformaation ja –neuvonnan käynnistyminen 1980-luvulla, reseptilääkkeiden vaihto halvempiin vaihtoehtoihin ja viitehintajärjestelmä vuonna 2009 sekä sähköisten reseptien tulo 2010-luvulla."


Kauniaisten apteekki tulevaisuudessa


Kauniaisten apteekki on kaupungin vanhin edelleen toimiva yritys. Entä tästä eteenpäin? Jos ei nyt ajatella aivan sadan vuoden perspektiivillä, niin ainakin hiukan huomispäivää pidemmälle. Millaista apteekkia kauniaislaiset tarvitsevat tulevaisuudessa?

HW: "Apteekkipalvelut ovat terveydenhuollon peruspalveluita, niin Kauniaisissa kuin muuallakin. Asiakkaiden tarpeet liittyvät jatkossakin lähipalveluiden hyvään saatavuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että apteekin aukioloaikojen ja tuotesortimentin pitää olla riittäviä ja ammattitaitoista henkilökuntaa pitää olla asiakkaita neuvomassa. Tämä on talouden kannalta haastavaa viitehintajärjestelmän ja reseptilääkkeiden laskevien hintojen aikana. Sote-uudistus voi tuoda muutoksia terveydenhuollon peruspalveluiden organisointiin. Apteekkien rooli muun terveydenhuollon yhteistyökumppanina saattaa vahvistua. Uuden teknologian käyttöönotto apteekeissa luo uusia mahdollisuuksia, mutta ei ole riskitöntä."
Apteekkipalvelut ja neuvonta

Entisenä lääkealan valvojana voit varmaan arvioida hiukan myös sitä, millaisia uuden tyyppisiä lääkkeitä on odotettavissa markkinoille, esimerkiksi muutaman vuosikymmenen perspektiivillä?

HW : "Jos aikahaarukka on noin pitkä, melkein mitä vaan voi tapahtua lääkemarkkinoilla. Pidän realistisena, että ”personoidut” lääkkeet ovat yksi tulevaisuuden hoitomuoto. Geenitutkimus ja -testit voivat antaa tiedon siitä, mikä lääke on kenellekin parhaaksi tai haitaksi ja näin lääkehoito yksilöllistyy. Erilaiset lääke-laiteyhdistelmät yleistyvät diagnostiikassa ja lääkehoidoissa. Uudet hoidot ja teknologiat ovat kuitenkin, ainakin aluksi, yleensä paljon kalliimpia kuin olemassa olevat hoidot. Siitä seuraa ongelma: kenellä on varaa siihen, mikä on teknologisesti mahdollista?"


Ja vielä lopuksi, millaista syntymäpäivälahjaa toivot satavuotiaalle apteekille?
HW: "Apteekin ja sen henkilökunnan paras 100-vuotislahja ovat tyytyväiset asiakkaat. Jos pystymme siihen, ovat perusainekset myös uudelle 100-vuotistaipaleelle olemassa."

Valokuvat: Heikki Kunttu